Bestsellery
Bestsellery ostatnich 33 dni
Wersje językowe
Polityka prywatności

 

 

1. Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszych stronach internetowych

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tych stronach?

Przetwarzanie danych na tych stronach jest wykonywane przez operatora stron internetowych. Dane kontaktowe znajdują się na każdej z naszych stron w zakładce: Kontakt lub Informacje kontaktowe.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony na podstawie tego, co przekazujesz Pani Marii Bucardi lub nam poprzez kontakt e-mail lub formularze kontaktowe lub formularze do dodawania komentarzy na naszych stronach.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas ogądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym poniżej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z naszych stron internetowych, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest OmenSententia LLC

14 Tamar Mepe St., 

2507 Sioni Borough,

Tianeti Region,

Georgia

 Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)

www.omen-sententia.com

E-Mail: omen.sententia.office@gmail.com

 

Identification number:  432387151

Registering authority: Ministary of Justice of Georia, LEPL

(dalej „My”, „OmenSententia LLC” albo „Spółka”) operator platform internetowych dostępnych pod adresami: https://magiczny-swiat.com, http://bucardimaria.com, https://mariabucardi.pl  oraz naszych oficjalnych stron i sklepów internetowych (dalej „OmenSententia LLC”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@omen-sententia.pl,

adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych

OmenSententia LLC

14 Tamar Mepe St., 

2507 Sioni Borough,

Tianeti Region,

Georgia

 Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)

www.omen-sententia.com

E-Mail: omen.sententia.office@gmail.com

 

Identification number:  432387151

Registering authority: Ministary of Justice of Georia, LEPL

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszych stronach, kontaktu z Panią Marią Bucardi w ramach realizowanych przez nią prac (OmenSententia LLC jest posiadaczem wszystkich praw licencyjnych i autorskich Marii Bucardi), a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszych platformach.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez OmenSententia LLC?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych stron, w tym dokonywania transakcji i płatności za usługi, darowizny, składek, członkostwa, sprzedane w naszych oficjalnych sklepach internetowych OmenSententia LLC;- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- Prowadzenie konsultacji z Marią Bucardi, a także nabywanie praw dostępu w kontekście członkostwa oraz związanych z tym przydziałów praw do korzystania z indywidualnych danych (filmy, wpisy na blogach, audio), które są oferowane na oficjalnych stronach Omen Sentantia SA.

- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC;

- obsługi reklamacji w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularze kontaktowe);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

- kontaktowania się z Tobą w ramach newsletter;

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryn za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OmenSententia LLC, którym jest:

- Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

- Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie komentarzy oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszych platformach;

- Dopasowanie treści reklam, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach na podstawie Twojej aktywności na naszych platformach.

- Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług OmenSententia LLC, towarów i usług naszych oficjalnych sklepach internetowych OmenSententia LLC

- Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon (sms);

- Zapewnienie obsługi usług płatniczych w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC

- Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną łącznie z kontaktem z upoważnioną przez nas Marią Bucardi, w tym egzekwowanie przestrzegania naszego regulaminu i zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na naszych stronach;

- Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników: wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania komentarzy, analizowania między innymi pod kątem funkcjonalności naszych stron, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

- Obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Marii Bucardi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- Organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

- Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- Prowadzenie analiz statystycznych;

- Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

- Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

- Dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

 

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

 

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym powyżej z Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- Adres e-mail, hasło (w przypadku rejestracji prostej) lub adres email, login, hasło, telefon, oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku rejestracji złożonej lub konta dla firm). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Marii Bucardi i naszych oficjalnych sklepów i witryn.

Jakie masz uprawnienia wobec OmenSententia LLC w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OmenSententia LLC; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na naszych stronach oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną m.in. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz Krajowy Integrator Płatności S.A. czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert m.in. Shoper Dreamcommerce S.A oraz Sales Intelligence S.A. - Nokaut, współpracują w ramach kampanii marketingowych, FreshMail. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych stronach robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Ze względu na zabezpieczenie SSL współpracujemy z GeoTrust QuickSSL Premium.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres wymagany prawnie czy rachunkowo od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród i dalej w celach marketingowych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OmenSententia LLC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Nasze strony wykorzystują, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" i symbol kłódki w linii przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Vimeo, Paypal, WOOCOMMERCE, Youtube, Wordpress, Google LLC oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Dane te są nam potrzebne, by m.in. umożliwić Ci stworzenie Twojego Konta. Profilowanie danych osobowych przez OmenSententia LLC polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Zaszyfrowane płatności

Jeżeli po zawarciu umowy o płatność istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. Numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatności (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" i symbol kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw względem e-maili reklamowych

Ze względu na opublikowanie naszego adresu oraz adresu e-mail tutaj na stronie, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy, wyrażamy sprzeciw względem wysyłania do nas na te adresy treści reklamowych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem. Opublikowane adresy służa tylko i wyłączynie we wskazanym celu, czyli informacji lub sprzeciwu względem polityki prywatności!

3. Nadzór ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

Inspektor Ochrony Danych

OmenSententia LLC

14 Tamar Mepe St., 

2507 Sioni Borough,

Tianeti Region,

Georgia

 Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)

www.omen-sententia.com

E-Mail: omen.sententia.office@gmail.com

 

Identification number:  432387151

Registering authority: Ministary of Justice of Georia, LEPL

 

4. Gromadzenie danych na naszych stronach internetowych

 

Cookies/ Ciasteczka

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. Funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas żądania serwera

Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy lub kontakt przez email

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) zgodnie z ustawą RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na temat korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążać użytkownika za korzystanie z usługi.

 

Transfer danych po zawarciu umowy o usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

5. NEWSLETTER i informacje dla Członków

Newsletter reklamowy i informacje w ramach członkostwa (bezpłatne lub płatne)

W ramach członkostwa wysyłane są okólniki informacyjne, których nie należy traktować jako biuletynów, ale jako okólniki dla zarejestrowanych członków. Jeżeli zażądasz zaprzestania wysyłania dalszych okólników, Twoje członkostwo również się automatycznie zakończy.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy adresu e-mail od Ciebie, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu (newslettera), Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1). RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w biuletynie. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zdeponowane u nas w celu uzyskania newslettera zostaną zapisane przez nas z newslettera do momentu anulowania i zostaną usunięte po anulowaniu biuletynu. Dane przechowywane z nami w innych celach (na przykład adresy e-mail dla członków) pozostają nienaruszone.

 

FreshMail

Ta strona korzysta z usług FreshMail do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest FreshMail Sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków

FreshMail to usługa, która pomaga nam, umożliwia wysyłkę biuletynów, pomaga je organizować i analizować. Po wprowadzeniu danych do celów subskrypcji biuletynu (np. Adres e-mail) będzie on przechowywany na serwerach FreshMail.

Przy pomocy FreshMail możemy analizować nasze kampanie biuletynowe. Po otwarciu wiadomości wysłanej przez FreshMail łączy plik zawarty w wiadomości e-mail. W ten sposób możemy ustalić, czy wiadomość o biuletynie została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Ta informacja nie może zostać przypisana do danego odbiorcy biuletynu. Są one używane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorcy.

Jeśli nie chcesz przeprowadzać analizy przez FreshMail, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym komunikacie biuletynu. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 (1) RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję biuletynu. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Osadzony przez Ciebie w celu odniesienia newsletter nasze dane są przechowywane przez nas aż do usunięcia z biuletynu i usunięte po odwołaniu biuletynu, zarówno z naszymi serwerami oraz serwerami FreshMail. Dane przechowywane z nami w innych celach (na przykład adresy e-mail dla członków) pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności FreshMail na: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

 

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Google

Nasze strony korzystają z usług gmail (e-mail i kontakty). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Mapy Google

Nasze strony korzystają z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

iCloud

Nasze strony korzystają z usług iCloud (e-mail i kontakty). Dostawcą jest Apple.com Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Apple w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z iCloud stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności

iCloud: https://www.apple.com/uk/legal/privacy/en-ww/

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony Vimeo. Operatorem witryny jest

Vimeo, Inc.

555 West 18th Street

New York, New York 10011

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką Vimeo, będziesz połączony z serwerami Vimeo. Informuje serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Vimeo, Vimeo pozwoli Ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy

 

Wordpress

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

Korzystanie z Wordpress jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Wordpress link: https://automattic.com/privacy/ 

 

WooCommerce

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

Korzystanie z WooCommerce jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron, sklepów internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Automattic Inc.link: https://automattic.com/privacy/ 

 

Facebook

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania, marketingu za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Korzystanie z Facebook jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Facebook link:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Smartsupp

Nasze strony korzystają z usługi Smartsupp za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Smartsupp

Milady Horakove 13

602 00 Brno

Czech Republic (European Union)

Korzystanie z Smartsupp jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Wordpress link: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

 

7. DOSTAWCA PŁATNOŚCI

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy u.a. Płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do PayPal.

Transmisja danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO(przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych

 

Tpay.com

Na naszej stronie internetowej oferujemy u.a. Płatność przez tpay. Dostawcą tej usługi płatniczej jest System płatności Tpay.com należy do spółki

Krajowy Integrator Płatności S.A.

  1. Św. Marcin 73/6

61-808 Poznań

Jeśli zdecydujesz się zapłacić Tpay.com, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do Tpay.com

Transmisja danych do Tpay.com odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych

 

Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?

Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych (np. nakazu rewizji, nakazu sądowego lub wezwania), jeżeli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, w przypadku których w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony nas, Ciebie i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Uzyskiwane przez nas informacje na Twój temat, w tym dane transakcji finansowych dotyczące zakupów dokonywanych na naszych stronach internetowych, mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń naszych warunków lub zasad, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania informacji o użytkownikach i ich kontach (Twoje konto) zablokowanych w wyniku naruszenia naszego regulaminu w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu.

Jak działają nasze usługi globalne?

OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz działającej pod tą firmą grupy spółek, a także innym podmiotom w celach opisanych w niniejszych zasadach. Oznacza to między innymi, iż wszelkie informacje zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą, w celach opisanych w niniejszych zasadach, być przekazywane poza jego terytorium. Stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przyjmujemy inne rozwiązania przewidziane w prawie Unii Europejskiej, a także prosimy o udzielenie zgody na legitymizację transferu danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

W jaki sposób będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją i wypowiedzenia się na jej temat, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl